Página inicio > Noticias > Contenido
Ne ár ar laminador jar ntse̲
Jan 07, 2017

Ndunthe ya jä'i gi japu̲'be̲fi laminador jar tse̲, jar nsa̲di equipo ju̲ni laminación jar tse̲, pe olvidó ya laminadores ar tse̲ da nja rutina nja'bu Komo 'be̲fi nja. 'Nar operación ya nt'ot'e xi hño ne xi maki nzaki hontho laminación tse̲ ne hi'nä za̲.
Nuwa da introduce jar contenido nja equipos laminación jar ntse̲t'i ju̲ni.
Jar ndu̲i lugar, 1TE, nu'bu̲ da nthe̲hu̲ 'ra 'be̲tho kadu 'na gi xoki equipo ju̲ni laminación jar tse̲, jar ndu̲i lugar debemos comprobar ja ya xeni instalación eléctrica ar laminador tse̲, ga ko ya eléctrico jar dätä hnini normal.
2 º, pa ga kadu̲ 'nar tanque equipo ju̲ni laminación jar tse̲, jäts'i nu'bu̲ ar asete xi nt'o̲t'e normal.
3 º, engrase ar nga̲tho 'medi da da 'mui jar thandi nu'bu̲ necesitan engrase, pa nda operar.
'Be̲fi nja ju̲ni ar relaciona ko ar producción ar hño ne ar nzaki útil ya equipos, nja ne nja hingi tsa̲ da tolerar mäs ar mínima tx'utho ya descuidado, ja ya nt'ot'e nja equipo ju̲ni laminación jar tse̲ tso̲ni ko nä'ä 'be̲t'o, maximizar ar productividad ganancias xí inversión jar equipo pa ar cliente.